Thực thi thời gian thực mô hình thuật toán MELP trên bộ xử lý tín hiệu số TMS320C5509

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 7 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu