Thuật toán nón xoay giải bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn trong trường hợp tái tối ưu hóa

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu