Thử nghiệm khả năng ứng dụng protease từ nội tạng tôm trong sản xuất chitin

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 13 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu