Thiết kế nhà máy sản xuất thức ăn gia súc với 2 dây chuyền 1. thức ăn dạng viên, năng suất 60 tấn nguyên liệuca. 2. thức ăn dạng bột, năng suất 40 tấn nguyên liệuca.

  • Số trang: 115 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25439 tài liệu