Thiết kế hệ thống nhận dạng vân tay từ ảnh số

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34150 tài liệu