Thiết kế cặp mồi chuyên biệt nhận diện nấm xanh metarhizium anisopliae var. acridum bằng kỹ thuật pcr

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 12 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu