Thiên thần xám hối

  • Số trang: 308 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 181 |
  • Lượt tải: 7
Itteen

Đã đăng 56 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015

Mô tả:

Sự ra đời của một đứa bé khởi đầu từ đâu? Từ ý muốn của nó hay chính bởi hành động của người lớn? Và những người lớn ấy "chào đón" đứa bé theo kiểu nào? Giả dụ những đứa bé biết được, hiểu được người lớn đang nghĩ gì, nói gì, làm gì trong khi chờ đợi chúng? Và nếu chúng ta cho phép mình rẻ rúng, thậm chí căm ghét sự ra đời của chúng, liệu chúng sẽ phản ứng ra sao?