Tạo dòng vi khuẩn escherichia coli biểu hiện protein dung hợp ecotin-miniproinsulin dạng tan trong chu chất (2)

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 26 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu