Tạo chủng vi khuẩn agrobacterium tumefaciensn mang gen mã hoá chitinase từ theobroma cacao l

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25394 tài liệu