Tạo chủng vi khuẩn agrobacterium tumefaciensn mang gen mã hoá chitinase từ theobroma cacao l.

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu