Tăng biểu hiện gene alkb1, alkb2 mã hóa enzyme n- alkane monooxygenase ở rhodococcus opacus b4

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 17 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu