Tái cấu trúc doanh nghiệp

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
phamvananh

Đã đăng 3 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2015

Mô tả:

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP Hoạch định chiến lược nguồn nhân lược Khi vào hoạch định chiến lược nguồn nhân lược thì tôi muốn các bạn phải hiểu CEO là nhà lãnh đạo hay nhà quản lý. Tối muốn các bạn phải hiểu rõ về vấn đề này nếu không thì cứ một vòng lẫn quẫn không lý giải được. Và làm lãnh đạo là “vạch ra định hướng đúng đắn” còn làm quản lý là “đảm bảo định hướng đúng đắn ấy phải được thực hiện” Quản trị nhân sự, quản trị tài chính...