Sự tồn tại và nghiệm tối ưu của một số bài toán trong giải tích phi tuyến

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 15 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25394 tài liệu