Sự khác biệt giữa incoterms 2000 và incoterms 2010 - tính cấp thiết của incoterms

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15215 tài liệu