Su dung phuong phap bien doi song con gabor va mang neuron trong nhan dang van tay 6314

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15187 tài liệu