Sử dụng phép quay,phép vị tự quay,phép quay véc tơ giải một số bài toán hình học phẳng

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2277 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3280 tài liệu