Sử dụng mạng noron cho nhận dạng ký tự tiếng việt

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu