Sóng rayleigh trong mô hình hai lớp thuần nhất

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu