So sánh tác dụng gtts một bên với gtts hai bên bằng bupivacain kết hợp fentanyl trong phẫu thuật

  • Số trang: 102 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 137 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23875 tài liệu