So sánh năng suất và phẩm chất gạo của 24 giống lúa cao sản ngắn ngày tại huyện long phú tỉnh sóc trăng vụ hè thu 2010

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 13 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu