So sánh khả năng kháng bệnh héo xanh, bệnh khảm và năng suất của 4 giống cà chua ghép và không ghép trên gốc cà tím eg203

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu