So sánh hiệu quả kinh tế giữa mô hình sản xuất lúa truyền thống và mô hình sản xuất lúa theo vietgap tại trà ôn, vĩnh long (vụ hè thu 2012)

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 14 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu