Skkn phối hợp kiến thức của một số môn học vào việc dạy-học môn giáo dục quốc phòng qua bài “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia” nhằm tạo hứng thú cho học sinh khi học phần lý thuyết

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 15 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 8358 tài liệu