Skkn khai thác phần mềm geometer’s sketchpad sử dụng trong dạy học hình học ở trung học cơ sở

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 12 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23875 tài liệu