Tài liệu Skkn giúp học sinh phát hiện và tránh sai lầm trong khi giải toán về căn bậc hai ở thcs

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20003 tài liệu

Mô tả:

Phòng GD&ĐT Tuy Đức Trường THCS Trần Phú Người thực hiện: Đào Bá Dũng 1 Phòng GD&ĐT Tuy Đức Trường THCS Trần Phú Người thực hiện: Đào Bá Dũng 2 Phòng GD&ĐT Tuy Đức Trường THCS Trần Phú Người thực hiện: Đào Bá Dũng 3
- Xem thêm -