Sản xuất biodiesel liên tục từ mỡ cá, dùng xúc tác rắn và thiết bị tạo nhũ theo công nghệ cavitaion

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu