Quan hệ thấm – chứa trong trầm tích vụn và khả năng áp dụng khi nghiên cứu một số vỉa chứa ở Việt Nam

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 22 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25522 tài liệu