Problem define

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34339 tài liệu

Mô tả:

Trong xu thế phát triển công nghệ thông tin như vũ bảo hiện nay,đặc biệt là trong ngành công nghệ phần mềm ,ngày càng đòi hỏi trình độ cao trong kĩ thuật lập trình.Chính vì vậy mà phương pháp lập trình hướng thủ tục cổ điển trước đây không đáp ứng được nhu cầu đặt ra của thời đại ,một phương pháp lập trình mới được xây dựng theo nguyên lý Alan-Kay đã được ra đời nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết đó : “Phương pháp Lập Trình Hướng đối Tượng” Đồ án này được thiết kế theo phương pháp LTHDT bằng ngôn ngữ Java ,do SunMicroSystem đưa ra vào năm 1991 .Chính vì vậy mà nó giải quyết được những vướng mắc gặp phải khi thiết kế theo phương pháp lập trình thủ tục thuần túy : • Mã chương trình rõ ràng,dễ đọc , dễ hiểu và cô đọng • Chương trình được tổ chức thành những Class lắp ghép lại với nhau thành một khối thống nhất • Mỗi Class gồm có nhiều Method đảm nhận các vai trò khác nhau trong chương trinh • Chương trình có tính mềm dẻo cao • Có khả năng tái sử dụng tài nguyên (Customer Require Specification) ¾ Project title : Lập trình trò chơi xếp gạch bằng phương pháp HDT ¾ Giới thiêïu tổng quát : Đây là một Game mô tả trò chơi xếp gạch có thể chơi online trên mạng Internet và offline tại máy của bạn ,nó được lập trình bằng ngôn ngữ Java theo phương pháp HDT. Tuy đây là một dạng Game đã xuất hiện từ lâu trên thế giới ,nhưng ưu điểm của Game mà tôi thiết kế là chế đợ đồ họa khá đẹp, tốc độ game nhanh,không yêu cầu cấu hình mạnh ….. ¾ Các chức năng chính và chi tiết : 1) Start : • Giải thích: Để có thể bắt đầøu chơi trò chơi xếp gạch bạn hãy click mouse vào button Start ,trò chơi sẽ chính thức bắt đầu. 2) Dừng trò chơi tạm thời và bắt đầu lại : • Giải thích : ¾ Nếu vì một lý do nào đó mà bạn muốn dừng trò chơi nửa chừng ,thì bạn chỉ cần click mouse vào button Pause ,hay chỉ cần ấn phiếm P,trò chơi sẽ tạm dừng. ¾ Nếu như bạn muốn bắt đầu lại thì chỉ cần click mou se vào button Resume hay là bấm phím P, trò chơi sẽ bắt tiếp tục. 3). Hiển thị gạch : • Giải thích: Đây là chức năng giúp người chơi biết trước được lát gạch sẽ xuất hiêïn kế tiếp,giúp chơi Game dễ dàng hơn. ¾ Nếu bạn bấm phiếm N ,chức năng hiển thị này sẽ tắt ¾ Nếu bạn muốn khởi tạo lại chức năng này thì chỉ cần bấm lại phím N một lần nửa, viên gạch lại xuất hiện tên khung nhỏ bên cạnh. 4). Dịch chuyển và đảo gạch: • Giải thích: Đây là chức năng cho phép ta dịch chuyển gạch qua lại,dịch chuyển xuống dưới nhanh hơn,và đảo gạch theo nhiều hướng khác nhau ¾ Dịch sang trái : Bấm phím ¾ Dịch sang phải : Bấm phím ¾ Dịch nhanh xuống dưới nhanh chóng: ¾ Đảo gạch : Bấm phím 5) Tính điểm : • Giải thích : Đây là chức năng tính điểm cho người chơi Khi bạn làm đầy một hàng gạch trên khung ,hàng gạch này sẽ tự biến mất,và 100 điểm sẽ tự động cộng cho bạn 6) Level và Finish : • Giải thích: ¾ Level : Đây là chức năng làm tăng độ khó (speed)của Game. Nếu bạn đạt được 500 điểm thì level (speed) sẽ tăng lên một bậc, quá trình cứ tiếp tục như vậy cho đến khi bạn về đích hay Gameover. ¾ Finish : Khi bạn chơi đạt tới Level 9 (speed 9)thì chương trình sẽ báo bạn đã về đích và sẽ bắt đầu Game lại từ đầu. 7) GameOver : • Giải thích: Khi các viên gạch chồng lên nhau ,nếu như nó đụng đỉnh của khung chính thì chữ GameOver xuất hiện ,như vậy là bạn đã kết thúc trò chơi và bắt đầu lại trò chơi mới. ¾ Yêu cầu hệ thống : • Cấu hình máy : CPU Pentium III 650 Mhz, RAM 128 ,Vga 16M trở lên, CDRom, USP Port : Window NT trở lên • Hệ diều hành • Các phần mềm kèm theo : Trình duyệt IE hay các trình duyệt khác như OPERA,NESCAPE có hổ trợ Java.Các phần mềm cho phép chạy các file Java .. ¾ Giới hạn đề tài : • Chưa thực hiện được chức năng Save Game, Edit Game cho người chơi… • Khi trên một máy duy nhất Game chỉ chơi được có một người ,chưa thực hiện được chức năng chơi 2 người trên 1 máy tính: một chơi bàn phím,một chơi mouse • Chưa đổi giao diện được cho các viên gạch theo ý muốn người chơi. • Chưa cho người chơi tự điều khiển tốc đo của Game ¾ Các Cla lass thành h viên : ¾ Main class : ¾ Game class : a) GameThread class : (inner class của Main class) b) GamePanel Class : (inner class của Main class) ¾ Configuration Class : ¾ Figure Class : ¾ SquareBoard Class : • SquareBoardComponent Class : (inner Class của SquareBoard class) ¾ Chú thích kí hiệu : 1. Class : • : • : Class InnerClass 2. Object&Variable : • : • : 3. Method : • • • Private Object or Variable Public Object or Variable : : : Contructor Public Method Private Method ¾ Chú thích SiteMap : • : SubClass • : • : Mũi tên chỉ lớp con thừa kế lớp cha • : Quan hệ kết hợp có biến thể hiện SuperClass • : Quan hệ kết hợp không có biến thể hiện Object Applet Main Configuration Object Figure Object Object Game SquareBoard C o m p o m e n t Container SquareBoard Component Thread GameThread GamePanel ¾ Bắt đầu : Close Khung báo trước Khung hình chính Score Level Bấm Start để bắt đầu Game ¾ Đang chơi : Viên gạch ra tiếp theo Viên gạch hình chữ L Bấm Pause để dừng Game ¾ GameOver : Trò chơi kết thúc Bấm Start để chơi lại ¾ Về đích : Score và Level cao nhất Báo người chơi đã về đích Bấm Start để bắt đầu lại Game mới ¾ Sơ đồ chức năng: Start Bắt đầu chơi Kiểm tra Pause Mục Lục 1) Lời Ngỏ đầøu ..................................................... Error! Bookmark not defined. Xin chân thanh cảm ơn! ........ Error! Bookmark not defined. 2) Programe Define ............................................................................................ 1 3) CRS........................................................................................................................ 2 Project title : Lập trình trò chơi xếp gạch bằng phương pháp HDT ............................. 2 ¾ Giới thiêïu tổng quát : ................................................................................................... 2 ¾ Các chức năng chính và chi tiết : ............................................................................... 2 1) Start : ....................................................................................................... 2 2) Dừng trò chơi tạm thời và bắt đầu lại: .................................................... 2 3) Hiển thị gạch : ......................................................................................... 3 4) Dịch chuyển và đảo gạch: ...................................................................... 3
- Xem thêm -