Phương pháp thác triển theo tham số giải phương trình toán tử loại hai trong không gian l2[a;b]

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu