Phương pháp phân tử hữu hạn cho bài toán elipic phi tuyến biên cong

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu