Phương pháp mô phỏng monte carlo và ứng dụng vào toán tài chính

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 119 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu