Phương pháp biến phân trong việc tìm nghiệm của phương trình vi phân

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 17 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu