Phương hướng và biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty xuất nhập khẩu

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 242 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23857 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2015

Mô tả:

Phương hướng và biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty Xuất nhập khẩu