Phổ của toán tử dirac với trường thế không bị chặn tại vô cực

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu