Phát triển mô hình bancassurance ở việt nam thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 176 |
  • Lượt tải: 0
lehongtham

Đã đăng 1 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2015

Mô tả:

Hiện nay, sự hợp tác giữa lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm đang diễn ra với nhiều hoạt động khác nhau như đầu tư, tín dụng, phân phối sản phẩm bảo hiểm Sự giao thoa giữa hoạt động kinh doanh bảo hiểm với ngân hàng được thể hiện rõ trên thế giới. Nhiều tập đoàn bảo hiểm có ngân hàng thương mại và ngược lại, nhiều ngân hàng thương mại thành lập công ty bảo hiểm.Đây là xu hướng thế hiện sự hỗ trợ nhau cùng kinh doanh và phát triển.