Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện phú lương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

  • Số trang: 157 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23875 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2015

Mô tả:

Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế