Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sài gòn cần thơ

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 10 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SÀI GÒN CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS. TRẦN ÁI KẾT LƯU BẢO TRÂN MSSV: 4104114 Lớp: Kinh tế học khóa 36 Cần Thơ - 2013 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ LỜI CẢM TẠ ѾѾѾ Qua thời gian học tập và rèn luyện dưới giảng đường Đại học Cần Thơ, kết hợp với thời gian thực tập tại Công ty TNHHTM Sài Gòn Cần Thơ, em đã học tập và tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báo cho bản thân. Luận văn được hoàn thành là sự kết hợp giữa kiến thức lý thuyết đã học và kinh nghiệm thực tế trong thời gian thực tập. Ngoài sự cố gắng, nỗ lực của bản thân em còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Em xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu và tập thể giáo viên Trường Đại học Cần Thơ, quý thầy cô Khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh đã trang bị kiến thức cho em trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Ái Kết đã tận tình chỉ dẫn và chỉnh sửa những sai sót giúp em hoàn thành tốt bài luận văn này. Em xin gửi lời cảm ơn: Ban giám đốc và toàn thể anh chị nhân viên đang làm việc tại công ty TNHHTM Sài Gòn Cần Thơ nói chung và các anh, chị làm việc tại Phòng Kế Toán công ty nói riêng đã chỉ dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Kính chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và công tác tốt. Kính chúc Ban giám đốc cùng toản thể anh, chị trong công ty dồi dào sức khỏe. Chúc hoạt động kinh doanh của đơn vị ngày càng mở rộng và kinh doanh đạt hiểu quả cao. Em xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày 06 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực hiện Lưu Bảo Trân GVHD: TS Trần Ái Kết Trang i SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ LỜI CAM ĐOAN ѾѾѾ Tôi xin cam đoan rằng đề tài này do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày 06 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực hiện Lưu Bảo Trân GVHD: TS Trần Ái Kết Trang ii SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ѾѾѾ .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2013 Thủ trưởng đơn vị GVHD: TS Trần Ái Kết Trang iii SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ BẢNG NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ѾѾѾ Họ tên giáo viên hướng dẫn ................................................................................... Học vị ................................................................................................................... Chuyên ngành ....................................................................................................... Cơ quan công tác .......................................................................................................... NỘI DUNG NHẬN XÉT .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2013 Giáo viên hướng dẫn GVHD: TS Trần Ái Kết Trang iv SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 1 ѾѾѾ Họ tên giáo viên hướng dẫn ................................................................................... Học vị ................................................................................................................... Chuyên ngành ....................................................................................................... Cơ quan công tác .......................................................................................................... NỘI DUNG PHẢN BIỆN .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2013 Giáo viên phản biện 1 GVHD: TS Trần Ái Kết Trang v SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2 ѾѾѾ Họ tên giáo viên hướng dẫn ................................................................................... Học vị ................................................................................................................... Chuyên ngành ....................................................................................................... Cơ quan công tác .......................................................................................................... NỘI DUNG PHẢN BIỆN .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2013 Giáo viên phản biện 2 GVHD: TS Trần Ái Kết Trang vi SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ MỤC LỤC ѾѾѾ Trang Chương 1: GIỚI THIỆU ................................................................................... 1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ........................................................................ 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .................................................................. 2 1.2.1 Mục tiêu chung .............................................................................. 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .............................................................................. 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .................................................................... 2 1.3.1 Về không gian ................................................................................ 2 1.3.2 Về thời gian ................................................................................... 2 1.3.3 Về đối tượng nghiên cứu ................................................................ 2 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU...................................................................... 2 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............ 4 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN ................................................................................ 4 2.1.1 Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp.................................................................................................................. 4 2.1.1.1 Khái niệm ............................................................................... 4 2.1.1.2 Mục đích................................................................................. 4 2.1.1.3 Ý nghĩa ................................................................................... 4 2.1.2 Bảng cân đối kế toán ...................................................................... 5 2.1.3 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh................................... 6 2.1.4 Chỉ tiêu tài chính của công ty ......................................................... 6 2.1.4.1 Nhóm chỉ tiêu thanh khoản ..................................................... 7 2.1.4.2 Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản ................................... 8 2.1.4.3 Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận.......................................................... 9 2.1.4.4 Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính .............................................. 10 2.1.4.5 Phương trình và sơ đồ Dupont .............................................. 11 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................... 12 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ....................................................... 12 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ..................................................... 12 GVHD: TS Trần Ái Kết Trang vii SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ Chương 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SÀI GÒN CẦN THƠ ........................................................... 16 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN CẦN THƠ........... 16 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ................................................ 16 3.1.2 Đặc điểm hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty .............. 17 3.1.2.1 Hình thức sở hữu vốn............................................................ 17 3.1.2.2 Mục tiêu nhiệm vụ của công ty ............................................. 17 3.1.2.3 Ngành nghề kinh doanh ........................................................ 17 3.1.3 Tổ chức quản lý hành chánh......................................................... 17 3.2 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SÀI GÒN CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2010 – 2012 ............................................................................................ 19 Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÀI GÒN CẦN THƠ ........................................................... 23 4.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2010 – 2012................................................................................. 23 4.1.1 Phân tích tình hình tài sản ............................................................ 23 4.1.1.1 Phân tích biến động theo thời gian ........................................ 23 4.1.1.2 Phân tích kết cấu và biến động kết câu .................................. 27 4.1.2 Phân tích tình hình nguồn vốn ...................................................... 28 4.1.2.1 Phân tích biến động theo thời gian ........................................ 29 4.1.2.2 Phân tích kết cấu và biến động kết cấu .................................. 29 4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÓM CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU ......... 31 4.2.1 Nhóm chỉ tiêu thanh khoản .......................................................... 31 4.2.1.1 Các khoản phải thu ............................................................... 34 4.2.1.2 Các khoản phải trả ................................................................ 35 4.2.2 Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản ........................................ 37 4.2.2.1 Số vòng luân chuyển toàn bộ tài sản ..................................... 37 4.2.2.2 Số vòng quay hàng tồn kho ................................................... 39 4.2.2.3 Thời hạn thanh toán .............................................................. 40 4.2.3 Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận ............................................................... 42 4.2.3.1 Hệ số lãi gộp ......................................................................... 42 GVHD: TS Trần Ái Kết Trang viii SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ 4.2.3.2 Hệ số lãi ròng – Suất sinh lợi của doanh thu (ROS) .............. 43 4.2.3.3 Suất sinh lợi của tài sản – ROA............................................. 44 4.2.3.4 Suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu – ROE .............................. 45 4.2.4 Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính ..................................................... 45 4.2.4.1 Hệ số nợ so với tài sản .......................................................... 46 4.2.4.2 Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu ............................................ 47 4.3 Phân tích sơ đồ Dupont ....................................................................... 49 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CHO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÀI GÒN CẦN THƠ .................. 54 5.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH .......................... 54 5.1.1 Những mặt đạt được..................................................................... 54 5.1.2 Những mặt chưa đạt được ............................................................ 54 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ RA............................................................. 55 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 59 6.1 KẾT LUẬN ........................................................................................ 59 6.2 KIẾN NGHỊ ........................................................................................ 59 6.2.1 Đối với cơ quan Nhà nước, các cấp, các ngành có liên quan ........ 59 6.2.2 Đối với Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh ......... 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 61 GVHD: TS Trần Ái Kết Trang ix SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ DANH MỤC BIỂU BẢNG ѾѾѾ Bảng 3.1 Sơ lược kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2010 – 2012................................................................................................................... 20 Bảng 4.1 Bảng phân tích biến động tài sản và kết cấu tài sản của công ty giai đoạn 2010 – 2012 .............................................................................................. 24 Bảng 4.2 Phân tích biến động nguồn vốn và cơ cấu vốn của công ty trong gia đoạn 2010 – 2012 .............................................................................................. 30 Bảng 4.3 Bảng tổng hợp các hệ số thanh toán của công ty TNHHTM Sài GònCần Thơ giai đoạn 2010-2012 ........................................................................... 33 Bảng 4.4 Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn của công ty trong giai đoạn 2010-2012................................................................................................. 38 Bảng 4.5 Bảng tổng hợp chỉ số lợi nhuận của công ty giai đoạn 2010-2012 ...... 42 Bảng 4.6 Chỉ tiêu cơ cấu tài chính của công ty trong giai đoạn 2010-2012 ........ 46 Bảng 4.7 Bảng phân tích ảnh hưởng của các tỷ số đến sự thay đổi hệ số ROE của công ty qua các năm .......................................................................................... 51 GVHD: TS Trần Ái Kết Trang x SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ DANH MỤC HÌNH ѾѾѾ Hình 2.1 Sơ đồ Dupont trong quan hệ hàm số giữa các tỉ số ............................. 12 Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức quản lý hành chánh ...................................................... 18 Hình 4.1 Biểu đồ thể hiện các hệ số thanh toán của công ty trong giai đoạn 2010 – 2012 ............................................................................................................... 34 Hình 4.2 Biểu đồ thể hiện chỉ số vòng quay HTK của công ty .......................... 39 Hình 4.3 Biểu đồ thể hiện thời hạn thu tiền của công ty .................................... 40 Hình 4.4 Biểu đồ thể hiện thời hạn trả tiền của công ty ..................................... 41 Hình 4.5 Biểu đồ thể hiện hệ số lãi gộp của công ty qua các năm ..................... 43 Hình 4.6 Biểu đồ thể hiện các chỉ số lợi nhuận của công ty TNHH TM Sài Gòn Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012 ........................................................................ 44 Hình 4.7 Biểu đồ thể hiện hệ số nợ so với Tài Sản..... ....................................... 46 Hình 4.8 Biểu đồ thể hiện hệ số nợ trên Vốn chủ sở hữu................................... 47 Hình 4.9 Sơ đồ Dupont ..................................................................................... 50 GVHD: TS Trần Ái Kết Trang xi SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ѾѾѾ TNHHTM Trách nhiệm hữu hạn thương mại HTX Hợp tác xã ĐVT Đơn vị tính CĐKT Cân đối kế toán HSTT Hệ số thanh toán HTK Hàng tồn kho Tr.đồng Triệu đồng ROS Suất sinh lợi của doanh thu ROA Suất sinh lợi của tài sản ROE Suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu VCSH Vốn chủ sở hữu CSH Chủ sở hữu NV Nguồn vốn GVHD: TS Trần Ái Kết Trang xii SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế hiện nay đặc biệt là khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tố chức thương mại thế giới (WTO) đã tạo nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với những khó khăn và thách thức lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải hiểu rõ bản thân để điều chỉnh quá trình kinh doanh cho phù hợp với nền kinh tế hiện tại và doanh nghiệp cần đổi mới để vượt qua những thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường. Ngoài ra, doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn, đặc biệt là không thể bỏ qua tình hình tài chính của doanh nghiệp bời vì tình hình tài chính cho biết thực trạng hiện tại của doanh nghiệp, xác định đúng đắn những mặt mạnh, yếu của doanh nghiệp để làm căn cứ đưa ra những chiến lược và kế hoạch phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay và tương lai. Đồng thời đưa ra nguyên nhân ảnh hưởng đến tài chính của doanh nghiệp, từ đó có giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính. Là một trong những doanh nghiệp của nước nhà Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sài Gòn Cần Thơ cũng đang phải đương đầu với những áp lực cạnh tranh từ những doanh nghiệp khác và muốn đứng vững trên thị trường hiện nay thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực về tài chính và có khả năng quả trị tốt tình hình tài chính. Tài chính doanh nghiệp vững mạnh sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo được lòng tin cho các đối tác, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình mở rộng quy mô sản xuất của mình. Vì thế, các doanh nghiệp phải nắm vững những nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Điều này chỉ được thực hiện trên cơ sở phân tích tài chính. Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề phân tích tình hình tài chính, nên đã quyết định chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sài Gòn Cần Thơ” làm luận văn tốt nghiệp. GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 1 SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu tổng quát của đề tài là đánh giá tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sài Gòn Cần Thơ qua 3 năm 2010-2012, từ đó đề xuất những giải pháp cải thiện tình hình tài chính đúng đắn và kịp thời. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Mục tiêu 1: Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sài Gòn Cần Thơ trong 3 năm 2010-2012  Mục tiêu 2: Đánh giá hiệu quả tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sài Gòn Cần Thơ năm 2010-2012 thông qua các nhóm chỉ tiêu tài chính.  Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của Công ty trong những năm tới. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Về không gian Chọn Công Ty TNHH Thương Mại Sài Gòn Cần Thơ làm địa bàn cho đề tài nghiên cứu và phân tích. 1.3.2 Về thời gian Nghiên cứu và thu thập số liệu qua ba năm 2010, 2011 và 2012. Đề tài được thực hiện trong thời gian từ 28/1/2013 đến 15/4/2013. 1.3.3 Về đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tình hình tài chính của Công Ty TNHH Thương Mại Sài Gòn Cần Thơ qua các năm 2010, 2011 và 2012 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Đề tài có tham khảo một số tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, phân tích như sau: 1. Luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình hình tài chính tại công ty Hải Sản 404” của sinh viên Hà Thị Trang khóa 29, Đại học Cần Thơ. Trong nghiên cứu này, tác giả chủ yếu phân tích sâu các chỉ số tài chính như tình hình công nợ, khả năng thanh khoản và các tỷ số lợi nhuận vì thế cũng khái quát hết tình hình tài chính của Công ty Hải Sản 404. Tác giả sử dụng các phương pháp phân tích so sánh và phân tích Dupont rất hợp lý vì vậy em có thể tham khảo của tác giả về GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 2 SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ hình thức trình bày cũng những một số thủ thuật toán. Tuy nhiên, tác giả chưa chỉ rõ nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính cho nên chưa tìm ra được những biện pháp cải thiện tài chính có hiệu quả. 2. Luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình tài chính Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2 của Công Ty TNHH MTV 622” của sinh viên Tiền Vũ Phong khóa 35, Đại học Cần Thơ. Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích rất kỹ sơ đồ Dupont để thấy được mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tài chính từ đó biết được những nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích theo một trình tự nhất định. Vì thế, nên em tham khảo phương pháp phân tích Dupont của tác giả, các chỉ số tài chính bám sát được đề tài cho ta thấy được thực trạng tài chính của công ty. Tuy nhiên, nghiên cứu này không cần mục tiêu đánh giá khái quát doanh thu, chi phí và lợi nhuận chỉ cần phân tích đầy đủ các chỉ tiêu tài chính. 3. Luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai” của sinh viên Nguyễn Ngọc Anh lớp kinh tế học khóa 35, Đại học Cần Thơ. Nội dung luận văn gồm: Phân tích, đánh giá sự biến động các khoản mục thông qua bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ để cho thấy được nguyên nhân làm tăng giảm tài sản và nguồn vốn, đồng thời thấy được nguyên nhân tình hình hoạt động của công ty. Đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong nghiên cứu này, tham khảo cách trình bày, cách phân tích và một số thủ thuật toán của các tác giả. Cố gắng tránh những hạn chế trong các nghiên cứu trên và sẽ tập trung phân tích các chỉ số tài chỉ và phân tích sơ đồ Dupont để thấy được tình hình tài chính của công ty một các khái quát, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính trong những năm tới. GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 3 SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp 2.1.1.1 Khái niệm Phân tích tài chính là quá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và điều hành tài chính ở doanh nghiệp được phản ánh trên báo cáo tài chính đồng thời đánh giá những gì đã làm được, dự kiến những gì sẽ xảy ra trên cơ sở đó kiến nghị những biện pháp để tận dụng triệt để những điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu (Nguyễn Công Bình, Đặng Kim Cương, 2008). Hay nói cách khác, phân tích tài chính doanh nghiệp là nghệ thuật xử lý các số liệu có trong báo cáo tài chính thành những thông tin hữu ích cho việc ra quyết định. 2.1.1.2 Mục đích Phân tích tình hình tài chính là công cụ đắc lực cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó giúp đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch ra khả năng tiềm năng về vốn của đơn vị trên cơ sở đó đề ra các biện pháp sử dụng vốn hiệu quả hơn. Mặt khác, giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng giám đốc và phải kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên. Qua đó, nó thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh phát triển và giúp quản trị tốt tiềm năng của doanh nghiệp. Hơn nữa, phân tích tài chính là công cụ không thể thiếu phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách tài chính của Nhà nước xem xét việc cho vay vốn (Nguyễn Quang Trung, 2009). 2.1.1.3 Ý nghĩa Việc phân tích tài chính có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhiều khía cạnh khác nhau như: đánh giá sức mạnh tài chính, khả năng sinh lợi, tiềm năng hiệu quả hoạt động kinh doanh, đánh giá những triển vọng cũng như những rủi ro trong tương lai của doanh nghiệp để từ đó rút ra những biện pháp nâng cao hiệu GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 4 SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ quả sử dụng vốn. Và cả nhà quản trị doanh nghiệp và những người quan tâm đến doanh nghiệp (Nguyễn Năng Phúc, 2009).  Đối với các doanh nghiệp: Phân tích tài chính là công cụ quan trọng trong các chức năng quản trị của doanh nghiệp, là cơ sở cho ra quyết định đúng đắn trong tổ chức quản lý, nhất là chức năng kiểm tra, đánh giá và điều hành hoạt động kinh doanh để đạt các mục tiêu kinh doanh…và dự đoán tình hình tài chính nhằm đề ra quyết định đúng.  Đối với các chủ ngân hàng, các cơ quan tài chính, không thể thiếu phục vụ công tác quản lý: đánh giá tình hình thực hiện chế độ, chính sách về tài chính.  Đối với các nhà cung cấp vật tư, thiết bị, hàng hoá, dịch vụ, họ quyết định xem có cho phép khách hàng sắp tới mua chịu hàng hay thanh toán chậm không. Cũng như các chủ doanh nghiệp và các nhà cho vay tín dụng, nhóm người này cũng cần phải biết khả năng thanh toán hiện tại và thời gian sắp tới của khách hàng.  Đối với các nhà đầu tư, mối quan tâm của họ hướng vào các yếu tố như sự rủi ro, thời gian hoàn vốn, mức sinh lãi, khả năng thanh toán vốn…Vì vậy, họ cần những thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, về kết quả kinh doanh và các tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng quan tâm tới việc điều hành hoạt động và tính hiệu quả của công tác quản lý. Những điều đó nhằm đảm bảo sự an toàn và tính hiệu quả cho các nhà đầu tư. Bên cạnh các nhà quản trị doanh nghiệp, các chủ ngân hàng, còn có nhiều nhóm người khác quan tâm tới thông tin tài chính của doanh nghiệp như: cơ quan tài chính, thuế, thống kê, chủ quản, các nhà phân tích tài chính, những người lao động… những nhóm người này có nhu cầu thông tin về cơ bản giống như các chủ ngân hàng, các nhà đầu tư, các chủ doanh nghiệp… bởi vì nó liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm đến khách hàng hiện tại và tương lai của họ. 2.1.2 Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định (thời điểm lập báo cáo tài chính), thường là ngày cuối cùng của kỳ kế toán (Nguyễn Công Bình, Đặng Kim Cương, 2008).  Cách phân tích kết cấu và biến động kết cấu GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 5 SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ Phân tích kết cấu và biến động kết cấu nhằm đánh giá việc sử dụng vốn, cơ cấu vốn…của doanh nghiệp được thông qua từ việc làm rỏ mối quan hệ giữa các khoản mục tài sản trong tổng tài sản (hay giữa các khoản mục nguồn vốn trong tổng nguồn vốn). Mặt khác, phân tích kết cấu nhằm đánh giá tầm quan trọng của từng khoản mục trong tổng khoản mục, từ đó, đánh giá tính hợp lý của việc phân bổ và tình hình tài chính nói chung. Công thức: Giá trị của các khoản mục tài sản Tỷ lệ các khoản mục tài sản / tổng tài sản = Giá trị của tổng tài sản Tỷ lệ các khoản mục nguồn vốn/ tổng nguồn vốn Giá trị của các khoản mục nguồn vốn = Giá trị của tổng nguồn vốn  Cách phân tích biến động theo thời gian Công việc này được thực hiện bằng cách so sánh các giá trị của các chỉ tiêu ở các kỳ khác nhau. Kết quả tính theo số tuyệt đối thể hiện mức tăng (giảm) của chỉ tiêu. Mức tăng (giảm) = mức độ kỳ sau – mức độ kỳ trước. Kết quả tính theo số tương đối thể hiện mức tăng (giảm) của chỉ tiêu: Tỷ lệ tăng (giảm) = mức tăng (giảm) : mức độ kỳ trước 2.1.3 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp (Nguyễn Công Bình, Đặng Kim Cương, 2008).  Cách phân tích kết cấu và biến động kết cấu Thông qua việc xác định tỷ lệ các chỉ tiêu chi phí, lãi chiếm trong doanh thu thuần, nhà quản trị sẽ đánh giá được hiệu quả của 1 đồng doanh thu thuần tạo trong kỳ.  Cách phân tích biến động theo thời gian Tương tự như trường hợp bảng cân đối kế toán. 2.1.4 Các chỉ tiêu tài chính của công ty GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 6 SVTH: Lưu Bảo Trân PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHHTM SÀI GÒN – CẦN THƠ Các chỉ tiêu tài chính cho biết thực tế tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua việc phân tích các tỷ số tài chính. Chỉ tiêu tài chính giúp nhà phân tích có thể tìm ra được xu hướng phát triển của doanh nghiệp cũng như giúp nhà đầu tư, chủ nợ kiểm tra được tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp (Nguyễn Minh Kiều, 2012; Nguyễn Công Bình, Đặng Kim Cương, 2008; Trần Ngọc Thơ, 2005). 2.1.4.1 Nhóm chỉ tiêu thanh khoản Công nợ là những phát sinh tất yếu trong quá trình kinh doanh, do đó duy trì và điều khiển công nợ một cách có kế hoạch và trôi chảy là một nghệ thuật trong kinh doanh. Hệ số khái quát tình hình công nợ Công nợ là những phát sinh tất yếu trong quá trình kinh doanh, do đó duy trì và điều khiển công nợ một cách có kế hoạch và trôi chảy là một nghệ thuật trong kinh doanh. Hệ số khái quát về công nợ Tổng các khoản phải thu x 100 = Tổng các khoản phải trả a. Các khoản phải thu Các khoản phải thu được phân tích qua 2 chỉ tiêu Doanh thu thuần Số vòng quay các khoản phải thu = Các khoản phải thu bình quân 360 Số ngày thu tiền = Số vòng quay các khoản phải thu Số vòng quay càng cao chứng tỏ tình hình quản lý và thu nợ tốt, doanh nghiệp có khách hàng thân thiết và uy tín, thanh toán đúng hạn. Tuy nhiên, số vòng quay quá cao thể hiện phương thức bán hàng cứng nhắc, khó cạnh tranh và mở rộng thị trường. b. Các khoản phải trả  Hệ số thanh khoản vốn lưu động. GVHD: TS Trần Ái Kết Trang 7 SVTH: Lưu Bảo Trân
- Xem thêm -