Phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản của công ty tnhh xuất nhập khẩu thủy sản cần thơ (cafish viet nam)

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN HÀ SƠN PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ (CAFISH VIET NAM) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ Mã số ngành: 5234012 Cần Thơ, tháng 4 - 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN HÀ SƠN Mssv: 4118665 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ (CAFISH VIET NAM) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ Mã số ngành: 5234012 GVHD: TS. PHAN ANH TÚ Cần Thơ , tháng 4 - 2014 LỜI CẢM TẠ Trong suốt khoảng thời gian học tập tại trường Đại học Cần Thơ, nhờ sự dìu dắt tận tình của quí thầy cô, đặc biệt là quí thầy cô khoa Kinh tế - Quản tr ị kinh doanh. Thầy, Cô đã tạo điều kiện và giúp cho em có được những kiến thức chuyên môn để làm hành trang bước vào công việc sau này, đây là tài sản không gì có thể so sánh được. Để hoàn thành bài luận văn này là nhờ vào những kiến thức quý báu mà Thầy Cô đã chỉ dạy cho em trong suốt thời gian em học tập tại đây, em xin chân thành cảm ơn sự dạy dỗ của các Thầy, các Cô. Đặc biệt em xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn của em Thầy Phan Anh Tú đã trực tiếp hướng dẫn em rất tận tình trong suốt quá trình em thực hiện đề tài này. Sinh viên thực hiện Nguyễn Hà Sơn i NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Cần Thơ, ngày tháng năm 2014 Xác nhận của cơ quan thực tập ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Cần Thơ, n gày …. tháng …. năm 2014 Giáo viên hướng dẫn Thầy Phan Anh Tú iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2014 Giáo viên phản biện iv LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, n gày tháng năm 2014 Sinh viên thực hiện Nguyễn Hà Sơn v MỤC LỤC Trang CHƯƠNG1 ......................................................................................................................1 GIỚI THIỆU ...................................................................................................................1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2 1.2.1 mục tiêu chung .................................................................................... 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .................................................................................... 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2 1.3.1 Phạm vi không gian nghiên cứu .......................................................... 2 1.3.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu.............................................................. 2 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu .......................................................................... 2 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO 2 CHƯƠNG 2 .....................................................................................................................4 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................4 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN4 2.1.1 Khái quát về hoạt động xuất khẩu và vai trò của hoạt động xuất khẩu 4 2.1.1.1 Khái niệm xuất khẩu ..................................................................... 4 2.1.1.2 Vai trò của xuất khẩu đối với quá trình phát triển kinh tế ........... 4 2.1.1.3 Mục tiêu của xuất khẩu ................................................................. 5 2.1.1.4 Nhiệm vụ xuất khẩu ...................................................................... 5 2.1.2 Phương hướng phát triển xuất khẩu .................................................... 5 2.1.2.1 Căn cứ để xác định phương hướng xuất khẩu .............................. 6 2.1.2.2 Phương hướng phát triển xuất khẩu của Việt Nam ...................... 6 2.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình và hiệu quả xuất khẩu ........................ 6 2.1.3.1 Doanh thu ..................................................................................... 6 2.1.3.2 Lợi nhuận ...................................................................................... 6 2.1.3.3 Chi phí .......................................................................................... 6 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu .................................................. 7 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU8 2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu ................................................... 8 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu .............................................................. 8 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu ............................................................ 8 CHƯƠNG 3 ...................................................................................................................11 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ (CAFISH VIỆT NAM) ..............................................................................11 3.1 GỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 11 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển .......................................................... 11 3.1.2 Lĩnh vực hoạt động .............................................................................. 12 3.1.3 Cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự ................................................... 12 3.1.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý .................................................................... 12 3.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận ....................................... 13 3.1.3.3 Tình hình nhân sự của công ty Cafish Viet Nam .......................... 15 3.2 GIỚI THIỆU VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 16 3.2.1 Lĩnh vực hoạt động và sản phẩm của công ty ..................................... 16 3.2.1.1 Quy mô sản xuất kinh doanh của công ty ..................................... 16 vi 3.2.1.2 Sản phẩm và quy trình chế biến của công ty ................................ 16 3.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2011 đến năm 2013 ...................................................................................................................... 19 3.2.2.1 Phân tích doanh thu và lợi nhuận................................................. 21 3.2.2.2 Chi phí .......................................................................................... 23 3.3 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH25 3.3.1 Thuận lợi ............................................................................................. 25 3.3.2 Khó khăn ............................................................................................. 26 3.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH TRONG THỜI GIAN TỚI 26 3.4.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư ........................................... 26 3.4.2 Tiếp thị ................................................................................................ 26 3.4.3 Tài chính.............................................................................................. 27 3.4.4 Nhân lực .............................................................................................. 27 CHƯƠNG 4 ...................................................................................................................28 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN TẠI CÔN G TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ ...........................................................28 4.1 CÁC ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ 28 4.1.1 Tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ....................................... 28 4.1.2 Nhu cầu nhập khẩu thủy sản của thế giới ............................................ 30 4.1.3 Giá thủy sản nguyên liệ u ở Đồng Bằng Sông Cửu Long .................... 31 4.2 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ 34 4.2.1 Phân tích theo kim ngạch và sản lượng ............................................... 34 4.2.2 Phân tích theo cơ cấu mặt hàng xuất khẩu .......................................... 36 4.2.3 Phân tích tình hình xuất khẩu theo thị trường ..................................... 43 4.3 PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ 48 4.3.1 Các yếu tố bên trong ............................................................................ 48 4.3.1.1 Nguồn nguyên liệu đầu vào .......................................................... 48 4.3.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực .................................. 49 4.3.1.3 Công tác marketing ...................................................................... 51 4.3.2 Các yếu tố bên ngoài ........................................................................... 52 4.3.2.1 Yếu tố khoa học công nghệ ........................................................... 52 4.3.2.2 Chính sách đối với xuất khẩu của nhà nước ................................ 53 4.3.2.3 Tỉ giá hối đoái ............................................................................... 54 4.3.2.4 Đối thủ cạnh tranh ........................................................................ 55 4.3.2.5 Sản phẩm thay thế......................................................................... 58 4.4 DỰ BÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ TRONG THỜI GIAN TỚI58 4.4.1 Tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2014 ..................... 58 4.4.2 Dự báo kim ngạch xuất khẩu thủy sản của công ty Cafish ................. 61 CHƯƠNG 5 ...................................................................................................................67 vii MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CAFISH VIET NAM.................................................................................67 5.1 PHÂN TÍCH SWOT VỀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY 67 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU 70 5.2.1 Nguồn nguyên liệu đầu vào ................................................................. 70 5.2.2 Giải pháp về công ty ............................................................................ 70 5.2.3 Giải pháp nguồn nhân lực ................................................................... 71 5.2.4 Giải pháp về công nghệ - sản xuất ...................................................... 77 5.2.5 Giải pháp thị trường ............................................................................ 71 5.2.6 Giải pháp về marketing ....................................................................... 72 CHƯƠNG 6 ...................................................................................................................74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................................74 6.1 KẾT LUẬN74 6.2 KIẾN NGHỊ74 6.2.1 Đối với hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) 74 6.2.2 Đối với nhà nước ................................................................................. 75 6.2.3 Đối với doanh nghiệp .......................................................................... 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................77 viii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1 Đồ thị hàm số mũ .................................................................................. 10 Hình 3.1 Trụ sở công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ .................... 12 Hình 3.2 Sơ đồ bộ máy quản lý công ty Cafish Viet Nam .................................. 13 Hình 3.3 Quy trình chế biến sản phẩm của công ty ............................................. 18 Hình 3.4 Tổng doanh thu và lợi nhuận của công ty Cafish (2011 – 2013) ......... 22 Hình 3.5 Tổng chi phí công ty Cafish Viet Nam (2011 – 2013) ......................... 23 Hình 4.1 Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam (2008 – 2013) ..................... 28 Hình 4.2 Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản của Việt Nam (2 008 – 2013) .............................................................................................................................. 30 Hình 4.3 Tỷ trọng thị trường xuất khẩu của Việt Nam 2013 .............................. 31 Hình 4.4 Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu thủy sản của công ty Cafish Viet Nam (2011 – 2013) .............................................................................................. 35 Hình 4.5 Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng của công ty (2011 – 2013) .............................................................................................................................. 38 Hình 4.6 Tỷ trọng khối lượng sản phẩm xuất khẩu của công ty năm 2013......... 41 Hình 4.7 Trình độ lao động của công ty Cafish Viet Nam .................................. 51 Hình 4.8 Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam (2008 – 2013)............... 59 Hình 4.9 Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu thủy sản của công t y Cafish Viet Nam giai đoạn 2008 – 2013................................................................................. 61 Hình 4.10 Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của công ty Cafish Viet Nam (2008 – 2013) .................................................................................................................... 63 Hình 4.11 Biểu đồ dự báo kim ngạch xuất khẩu thủy sản của công ty Cafish Viet Nam...................................................................................................................... 65 ix DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1 Cơ cấu nhân sự tại công ty Cafish Viet Nam ....................................... 15 Bảng 3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Cafish (2011 – 2013)....... 20 Bảng 3.3 Doanh thu và lợi nhuận của công ty Cafish Viet Nam ......................... 21 Bảng 3.4 Chi phí của công ty Cafish Viet Nam (2011 – 2013)........................... 24 Bảng 4.1 Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản của Việt Nam .................. 29 Bảng 4.2 Giá cá tra nguyên liệu ở ĐBSCL 2012 – 2013 .................................... 32 Bảng 4.3 Giá tôm càng xanh nguyên liệu loại 1 tại một số địa phương ĐBSCL 2012 – 2013 ........................................................................................................ 33 Bảng 4.4 Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu của công ty giai đoạn từ năm 2011 – 2013 ..................................................................................................................... 34 Bảng 4.5 Cơ cấu kim ngạch các mặt hàng xuất khẩu của công ty Cafish 2011 – 2013 ..................................................................................................................... 37 Bảng 4.6 Khối lượng sản phẩm xuất khẩu của công ty (2012 – 2013) ............... 40 Bảng 4.7 Cơ cấu sản lượng các mặt hàng xuất khẩu của công ty (2011 – 2013) 41 Bảng 4.8 Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu các thị trường trên thế giới của công ty Cafish (2011 – 2013) ........................................................................................... 44 Bảng 4.9 Cơ cấu sản lượng xuất khẩu vào các thị trường trên thế giới của công ty Cafish (2011 – 2013) ........................................................................................... 47 Bảng 4.10 Danh sách các nhà cung ứng nguyên liệu chính cho công ty Cafish Viet Nam.............................................................................................................. 48 Bảng 4.11 Thiết bị máy móc phục vụ sản xuất của công ty Cafish Viet Nam .... 50 Bảng 4.12 Sản lượng v à kim ngạch xuất khẩu của công ty Cafish (2008 – 2013) .............................................................................................................................. 60 Bảng 4.13 Kim ngạch xuất khẩu bình quân trượt giản đơn 3 mức độ ................. 62 Bảng 4.14 Kiểm định độ phù hợp của mô hình ................................................... 63 Bảng 4.15 Kiểm định sự phù hợp của mô hình để suy rộng cho tổng thể ........... 64 Bảng 4.16 Ý nghĩa của các nhóm trong phương trình hồi quy ............................ 64 Bảng 4.17 Giá trị thực và giá trị dự báo kim ngạch xuất khẩu thủy sản của công ty Cafish Viet Nam .............................................................................................. 65 Bảng 5.1 Phân tích SWOT về xuất khẩu thủy sản của công ty ........................... 68 x DANH MỤC VIẾT TẮT TNHH: AFTA: APEC: ASEAN: BRC: BHXH: BHYT: ĐBSCL: EU: HACCP: TCHC: TNDN: WTO: VASEP: Trách nhiệm hữu hạn Asean Free Trade Area (Khu vực mậu dịch tự do Asean) Asea Pacific Economic Cooperation (Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương) Asssociation Of Southeast Asean Nations (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) British Retailer Consortium (Tiêu chuẩn toàn cầu hóa về an toàn thực phẩm) Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Đồng bằng sông cửu long European Union (Liên minh Châu Âu) Hazard Analisys and Critical Control Points (Tiệu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm) Tổ chức hành chính Thu nhập doanh nghiệp World Trade organization (Tổ chức thương mại thế giới) The Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy s ản Việt Nam) xi CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong những năm gần đây, xuất khẩu có vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế đất nước. Trong đó, xuất khẩu thủy sản là một trong những ngành thế mạnh của xuất khẩu Việt Nam. Bên cạnh đó , Việt Nam là một nước có tiềm năng rất lớn về thủy sản cả nước ngọt và nước mặn, do đó có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tạo ra nguồn cung nguyên liệu dồi dào cho ngành chế biến thủy sản phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu . Năm 2013 kim ngạch xuất khẩu ngành thủy sản đạt 6,7 tỉ USD tăng 10,1% so với năm 2012 đó là kết quả đáng mừng cho ngành th ủy sản Việt Nam. Cho tới nay thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu được sang 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 3 thị trường lớn nhất là EU, Mỹ và Nhật Bản. Trong đó Hoa Kỳ vẫn là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm 21,89% tổng kim ngạch xuất khẩu. Một trong những công ty có nhiều đóng góp cho kim ngạch xuất khẩu thủy sản khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long nói riêng, cả nước nói chung là công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Cafish Viet Nam). Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì công ty vẫn phải đối mặt với những vấn đề cần phải khắc phục và giải quyết trong hoạt động xuất khẩu thủy sản. Tình hình xuất khẩu có gia tăng nhưng chịu nhiều sức ép cạnh tranh, an toàn vệ sinh thực phẩm, quy kết bán phá giá của Mỹ và các nước Tây Âu gây nhiều bất lợi cho công ty. Cùng với biến đổi khí hậu ảnh hưởng không nhỏ đến vi ệc nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy sản. Vì vậy em chọn đề tài: “ phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản của công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ ( Cafish Viet Nam)” để qua đó có thể thấy rõ được thực trạng xuất khẩu của công ty từ đó có thể đề x uất được những giải pháp thích hợp nhằm giúp cho công ty nói riêng và ngành thủy sản Việt Nam nói chung c ó thể đạt được hiệu quả cao hơn trong hoạt động xuất khẩu thủy sản. 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 mục tiêu chung Phân tích và đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Cafish Viet Nam) trong giai đoạn 2011 - 2013, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp công ty nói riêng và các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nói chung nâng cao đư ợc hiệu quả xuất khẩu thủy sản trong thời gian tới. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Từ mục tiêu chung đưa ra, mục tiêu nghiên cứu của đề tài sẽ được cụ thể hóa thành 3 mục tiêu cụ thể như sau: Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản của công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Cafish Viet Nam) trong giai đoạn 2011 – 2013. Mục tiêu 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Cafish Viet Nam) Mục tiêu 3: Đề ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Cafish Viet Nam) 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu tại địa điểm thực tập là công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Cafish Việt Nam) 1.3.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu Số liệu sử dụng để phân tích trong đề tài là số liệu được thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013 . Điểm hạn chế của đề tài là không có số liệu về giá các mặt hàng của công ty vì thế mà việc ứng dụn g phương pháp thay thế liên hoàn không được sử dụng. Đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 06/01/2014 đến ngày 28/04/2014. 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình xuất khẩu tôm , cá của công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Cafish Việt Nam) 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO Trong quá trình thực hiện luận văn tác giả đã tham khảo một số đề tài, luận văn của các khóa trước: 2 Đề tài: “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (cafish Viet Nam)” của tác giả: Thạch Thị Minh Trang – lớp ngoại thương k32 trường đại học Cần Thơ Nội dung đề tài: Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh để phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Cafish giai đoạn 2009 – 2011. Sử dụng ma trận SWOT để đánh giá chung về những mặt đạt được cũng như những hạn chế, cơ hội và đe dọa của hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty nhằm đề ra một số giải pháp giúp công ty nâng cao năng lực cạnh tranh và có những phản ứng kịp thời trước sự thay đổi của môi trường cạnh tranh như: Nâng cao năng lực khai thác và nuôi trồng thủy sản, năng lực chế biến tại công ty, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu, chú trọng mở rộ ng thị trường xuất khẩu để nâng cao sức cạnh tranh. Đề tài: “ Phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty hải sản 404” của tác giả: Trần Thị Mai – lớp ngoại thương k33 trường đại học Cần Thơ. Nội dung đề tài: Đề tài phân tích đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty và đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nói chung và của công ty 404 nói riêng. Tác giả đã dùng phương pháp số tương đố i, tuyệt đối để so sánh tình hình xuất khẩu của công ty từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao tình hình xuất khẩu. Tóm lại: Qua những bài tham khảo trên tác giả rút ra được một số điểm lưu ý sau: Để có thể hiểu được hết thực trạng xuất khẩu thủy sản của công ty thì chúng ta cần nắm rõ được n hững điểm mạnh và điểm yếu mà công ty đang có, kim ngạch và sản lượng của công ty tăng hay giảm còn p hụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Giá nguyên liệu đầu vào, thị trường xuất khẩu, đối thủ cạnh tranh…, để có thể nâng cao được khả năng cạnh tranh trong xuất k hẩu thì công ty cần phải xây dựng những biện pháp và chiến lược phù hợp trong tương lai. 3 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái quát về hoạt động xuất khẩu và vai trò của hoạt động xuất khẩu 2.1.1.1 Khái niệm xuất khẩu Xuất khẩu trong lý luận thương mại là việc bán hàng hóa, dịch vụ cho nước ngoài. Tất cả các nước trên thế giới đều có hoạt động xuất khẩu, vì công việc kinh doanh quốc tế chiếm một phần đáng kể t rong tất cả khối lượng thương mạ i và lợi nhuận. Nhờ có hoạt động xuất khẩu (bán hàng ra thị trường quốc tế), các quốc gia có thể cải tiến hiệu năng nhờ quy mô lớn trong sản xuất, trong tiếp thị và trong phân phối, đem lại nguồn thu ngoại tệ cho đất nước. Mặt khác, xuất khẩu còn giải quyết việc làm cho người lao động. Nhờ có hoạt động xuất khẩu mà các doanh nghiệp xuất khẩu có thể phân bổ chi phí cố định cho nhiều sản phẩm hơn, bớt được giá thành sản xuất và tăng thêm lợi nhuận. Giá thành thấp hơn cũng có nghĩa là giá bán thấp hơn tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới. Việc khối lượng hàng hóa xuất khẩu tăng giúp cho sản xuất trong nước tăng trưởng cũng có nghĩa là sử dụng thêm được năng lực còn bỏ trống chưa dùng.  Tóm lại, xuất khẩu là một hình thức tr ao đổi hàng hóa, dịch vụ trên thị trường thế giới nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của một quốc gia không thể tự đáp ứng cho chính mình, đồng thời đem lại ngoại tệ cho các nước xuất khẩu, giải quyết việc làm cho người lao động . 2.1.1.2 Vai trò của xuất khẩu đối với quá trình phát triển kinh tế Xuất khẩu có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế đất nước. Xuất khẩu tạo ra nguồn vốn quan trọng để thỏa mãn nhu cầu nhập khẩu và tích lũy phát triển sản xuất . Đẩy mạnh xuất khẩu được xem l à yếu tố quan trọng kích thích sự tăng trưởng kinh tế. Việc đẩy mạnh xuất khẩu cho phép mở rộng quy mô sản xuất, nhiều ngành hàng mới ra đời phục vụ cho xuất khẩu gây phản ứng dây chuyền giúp cho các ngành kinh tế khác phát triển, làm tăng tổng sản phẩm xã hội và nền kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả. Xuất khẩu còn có vai trò kích thích đổi mới trang thiết bị và công nghệ sản xuất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường thế giới về năng xuất, chất lượng, quy cách, giá cả. Do đó, để đáp ứng yêu cầu ng ày càng cao của thị trường thế giới về quy cách chất lượng sản phẩm thì một mặt sản xuất phải đổi mới trang 4 thiết bị công nghệ, mặt khác, lao động đòi hỏi phải nâng cao tay nghề, học hỏi kinh nghiệm sản xuất tiên tiến. Đẩy mạnh xuất khẩu tác động đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế ngành theo hướng sử dụng có hiệu quả nhất lợi thế so sánh tuyệt đối và tương đối của đất nước. Đẩy mạnh xuất khẩu làm tăng sản lượng sản xuất của quốc gia thông qua việc mở rộng thị trường quốc tế. Đẩy mạnh phát triển xuất khẩu có tác động tích cực và có hiệu quả nâng cao mức sống của nhân dân vì khi mở rộng xuất khẩu thì tình trạng thất nghiệp sẽ giảm đi, người lao động sẽ có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định . Đẩy mạnh xuất khẩu có vai trò tăng cường sự hợp tác quốc tế giữa cá c nước trên thế giới, nâng cao địa vị và vai trò của một quốc gia trên trường quốc tế. Tóm lại, đẩy mạnh xuất khẩu là hướng phát triển có tính chất chiến lược để đưa đất nước thành một nước công nghiệp mới trong giai đoạn hiện nay. 2.1.1.3 Mục tiêu của xu ất khẩu Một doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất khẩu có thể không phải nhập khẩu, mà để thu ngoại tệ và hưởng lợi nhuận nhờ lợi thế trao đổi giữa các quốc gia trên thế giới. Hoặc ở một thời điểm nào đó, một quốc gia xuất khẩu cũng có thể dùng để trả nợ, phục vụ cho các hoạt động ngoại giao. Mục tiêu của xuất khẩu được đề ra trong một thời gian dài. Mục tiêu này có thể không hoàn thành giống với mục tiêu của một doanh nghiệp, hay mục tiêu của một thời kỳ nào đó. Do vậy mục tiêu quan trọng nhất của xuất kh ẩu là để nhập khẩu đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Nhu cầu của nền kinh tế rất đa dạng như: Phục vụ cho công nghiệp hóa đất nước, dùng cho tiêu dùng, cho xuất khẩu và tạo thêm công ăn việc làm. Xuất khẩu là để nhập khẩu, do đó thị trường xu ất khẩu phải gắn với thị trường nhập khẩu. Phải xuất phát từ yêu cầu thị trường nhập khẩu để xác định phương hướng và tổ chức nguồn hàng thích hợp. 2.1.1.4 Nhiệm vụ của xuất khẩu Phải ra sức khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực (vốn, nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất, công nghệ,…) Nâng cao năng lực sản xuất hàng xuất khẩu để tăng nhanh khối lượng và kim ngạch xuất khẩu. Tạo ra những mặt hàng (nhóm hàng) xuất khẩu chủ lực đáp ứng những đòi hỏi của thị trường thế giới và của khách hàng về chấ t lượng và số lượng, có sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cao . 5 2.1.2 Phương hướng phát triển xuất khẩu 2.1.2.1 Căn cứ để xác định phương hướng xuất khẩu Căn cứ vào nguồn lực bên trong , căn cứ vào yêu cầu và xu hướng phát triển của thị trường: Đó là nhu cầu của thị trường nhập khẩu, các thị trường truyền thống ... Căn cứ vào hiệu quả kinh tế: Tức là lợi thế tương đối của mặt hàng (nhóm hàng) xuất khẩu. 2.1.2.2 Phương hướng phát triển xuất khẩu của Việt Nam Tăng nhanh và vững chắc tổng kim ngạch xuất kh ẩu hàng hóa và dịch vụ . Chuyển dịch cơ cấu sản xuất, xuất khẩu đảm bảo cán cân thương mại hợp lý . Mở rộng, đa dạng hóa thị trường và phương thức kinh doanh , hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đa dạng, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng các mặt hàng xuất khẩu. 2.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình và hiệu quả xuất khẩu 2.1.3.1 Doanh thu Doanh thu thuần là toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sản phẩm, hàng hóa, cung ứng dịch vụ sau khi trừ các khoản thuế thanh toán, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và được khách hàng chấp nhập thanh toán . Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu rất phức tạp, có những khoản thu bằng ngoại tệ, có những khoản thu bằng tiền Việt Nam. Để đánh giá tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty thì ta dùng chỉ tiêu doa nh thu ngoại tệ quy về USD và doanh thu quy về đồng Việt Nam. 2.1.3.2 Lợi nhuận Lợi nhuận là cốt lõi của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận được hiểu đơn giản như một khoản tiền chênh lệch dôi ra giữa tổng thu nhập và tổng chi phí hoạt động kinh doanh. Như vậy nếu lấy tổng thu nhập trừ đi toàn bộ chi phí hoạt động (tiền công, tiền lương, tiền mua nguyên liệu, nhiên liệu, trả lãi tiền vay…) ta sẽ được phần còn lại là lợi nhuận . Công thức tính lợi nhuận: Lợi nhuận = doanh thu bán hàng xuất nhập khẩu – giá vốn hàng xuất nhập khẩu – tổng chi phí lưu thông 2.1.3.3 Chi phí Chi phí sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về vật chất và về lao động mà doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm v à một số khoản tiền thuế gián thu mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện hoạt động sản xuất - kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. 6 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu a) Nguồn lực Nguồn lực vật chất là những tài sản mà công ty sử dụng để tiến hành kế hoạch chiến lược, được phản ánh trong bảng báo cáo bao gồm: Tiền mặt, tồn kho, máy móc, thiết bị,… Nguồn lực nhân viên: Là khả năng, trình độ của nhân viên . Thông qua việc phân tích nguồn nhân lực và vật lực của công ty có thể thấy được những đ iểm mạnh và điểm yếu của công ty, từ đó quyết định công ty sẽ là người dẫn đầu hay theo sau . b) Giá cả Giá cả hàng hóa xuất nhập khẩu có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty. Nếu giá vốn cao trong khi giá xuất khẩu thấp thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ không có hiệu quả. Ngược lại giá xuất khẩu cao trong khi chất lượng hàng hóa còn thấp thì hàng hóa sẽ bị tiêu thụ chậm đi và doanh nghiệp sẽ dần bị mất thị phần và cũng ảnh hưởng xấu đến doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp. Do đó, cần phải có chính sách điều chỉnh giá phù hợp . c) Vốn và cơ sở vật chất kỹ thuật Quy mô kinh doanh phụ thuộc rất lớn vào cơ sở vật chất kỹ thuật củ a doanh nghiệp xuất nhập khẩu: Kho, mặt bằng kinh doanh, trang bị máy móc và kỹ thuật công nghệ, phương tiện vận chuyển, chuyên chở , … Để có thể đáp ứng được những vấn đề này cốt lõi nhất là khả năng tài chính của công ty . d) Chất lượng hàng hóa Đây là nhân tố rất quan trọng, các doanh nghiệp muốn giữ vững uy tín của sản phẩm v à muốn chiếm vị trí cao trong sản xuất kinh doanh một loại sản phẩm nào đó, không còn con đường nào khác là phải luôn nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho xã hội. Muốn vậy, việc phân tích chất lượng sản phẩm phải được chú trọng và tiến hành thường xuyên. Hàng hóa chất lượng xấu rất khó bán hoặc bán với giá thấp không những làm ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng mà còn ảnh hưởng đến uy tín kinh doanh của công ty. Chất lượng sản phẩm là tiêu chuẩn tồn tại và phát triển của doanh nghi ệp. e) Các nhân tố khác Khoa học công nghệ, chính sách của nhà nước, đối thủ cạnh tranh,.... những nhân tố này cũng ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Công ty cần phải có những biện pháp để có thể đạt được hiệu quả cao như: Cập nhật thông tin văn bản pháp luật, áp dụng những biện pháp khoa học công nghệ... 7
- Xem thêm -