Phân tích nội dung, xây dựng tư liệu, thiết kế bài học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học chương III Sinh trưởng và phát triển trong chương trình SGK Sinh học 11 - Ban cơ bản

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu