Phân tích hiệu quả kinh tế của hộ trồng xoài ở thành phố cần thơ

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 15 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL --- --- PHAN THỊ THANH NHÀN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HỘ TRỒNG XOÀI Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CẦN THƠ, 12/2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -1- VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL --- --- PHAN THỊ THANH NHÀN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HỘ TRỒNG XOÀI Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MÃ NGÀNH: 52 62 01 01 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ths. Nguyễn Văn Nhiều Em CẦN THƠ, 12/2011 -2- LỜI CAM ĐOAN --- --- Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trình bày trong luận văn là hoàn toàn trung thực. Phan Thị Thanh Nhàn -3- XÁC NHẬN VÀ NHẬN XÉT --- --- Xác nhận của bộ môn Kinh tế - Xã hội - Chính sách, Viện Nghiên Cứu Phát Triển Đồng Bằng Sông Cửu Long và của cán bộ hướng dẫn Ths. Nguyễn Văn Nhiều Em về đề tài: “PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HỘ TRỒNG XOÀI Ở THÀNH PHỐ CÂN THƠ” do sinh viên Phan Thị Thanh Nhàn, lớp Phát Triển Nông Thôn A1- K34 thực hiện. Xác nhận và nhận xét của bộ môn Xác nhận và nhận xét của cán bộ hướng dẫn Ths. Nguyễn Văn Nhiều Em -4- XÁC NHẬN VÀ NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG --- --- Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đại học thông qua đề tài: “PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HỘ TRỒNG XOÀI Ở THÀNH PHỐ CÂN THƠ” do sinh viên Phan Thị Thanh Nhàn, lớp Phát Triển Nông Thôn A1 – K34 thực hiện và bảo vệ trước Hội đồng Viện Nghiên Cứu Phát Triển Đồng Bằng Sông Cửu Long. Luận văn tốt nghiệp đã được hội đồng đánh giá mức:.................................................. Ý kiến của hội đồng: ................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Cán bộ nhận xét Thư ký Cần Thơ, ngày…..tháng…..năm 2011 Chủ tịch Hội đồng -5- TIỂU SỬ CÁ NHÂN --- Họ và tên: Phan Thị Thanh Nhàn --- Giới tính: Nữ Sinh ngày: 7/8/1990 Quê quán: ấp Đá Bạc A, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Nghề nghiệp hiện nay: Sinh viên ngành Phát Triển Nông Thôn lớp A1 – Khóa 34 (2008-2012), Trường Đại học Cần Thơ Nơi ở hiện nay: 51/12/14 hẽm 51, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ Quá trình học tập: - 1997– 2000: học tại Trường Tiểu Học A xã Khánh Bình Tây - 2001 – 2004: học tại Trường Trung Học Cơ Sở “A”xã Khánh Bình Tây - 2005 – 2007: học tại Trường Trung Học Phổ Thông Trần Văn Thời - 2008 – 2012: sinh viên ngành Phát Triển Nông Thôn lớp A1 – khóa 34, Trường Đại học Cần Thơ. Họ tên cha: Phan Văn Được Năm sinh: 1959 Nghề nghiệp: Làm Ruộng Nơi ở hiện nay: ấp Đá Bạc A, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Họ tên mẹ: Trần Thị Nguyên Năm sinh: 1964 Nghề nghiệp: Làm Ruộng Nơi ở hiện nay: ấp Đá Bạc A, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau -6- LỜI CẢM ƠN --- --- Kính dâng cha mẹ kính yêu của con - Người đã sinh thành, nuôi nấng, động viên và cổ vũ con trong cuộc sống. Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc! Thạc sĩ Nguyễn Văn Nhiều Em đã tận tình hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm và giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp. Quý thầy cô và cán bộ Viện Nghiên Cứu Phát Triển Đồng Bằng Sông Cửu Long đã tận tình truyền đạt kiến thức trong suốt khóa học cho em. Xin chân thành cảm ơn Cố vấn học tập Cô Phạm Thị Phấn đã dìu dắt em trên giảng đường đại học. Đặc biệt cám ơn đến Sở Nông Nghiệp & PTNT thành phố Cần Thơ và các cấp lãnh đạo các huyện Cờ Đỏ, huyện Thới Lai và huyện Phong Điền, cùng bà con nông dân đã tận tình hướng dẫn, cung cấp thông tin cho tôi trong quá trình thu thập dữ liệu tại địa phương và cung cấp cho tôi những tài liệu cần thiết trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Thân ái gởi về Các bạn lớp Phát triển nông thôn những tình cảm thân thương, lời chúc sức khỏe và thành đạt. -7- TÓM LƯỢC --- --- Phan Thị Thanh Nhàn, 2011. “Phân tích hiệu quả kinh tế của hộ trồng xoài ở thành phố Cần Thơ”. Luận văn đại học ngành Phát triển nông thôn, Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL, trường Đại học Cần Thơ. Cán bộ hướng dẫn: Ths. Nguyễn Văn Nhiều Em. Thời gian thực hiện từ tháng 03/2011 đến tháng 11/2011. Đề tài nhằm phân tích và nghiên cứu thực trạng về hiệu quả kinh tế của cây xoài đồng thời xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của hộ trồng xoài. Từ kết quả phân tích đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tăng thu nhập và cải thiện sinh kế của người nông dân trồng xoài ở thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 50 hộ trồng xoài thuộc 3 huyện của TPCT (Phong Điền, Thới Lai và Cờ Đỏ). Đề tài sử dụng các phương pháp để phân tích số liệu như: phương pháp thống kê mô tả, phân tích chi phí - lợi ích (CBA), phân tích tỷ suất đầu tư, phân tích lợi nhuận trên vốn đầu tư, phân tích tỷ xuất lợi nhuận trên doanh thu, phân tích hồi quy tương quan và phân tích ma trận SWOT. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy: Năng suất xoài trung bình là: 10,91 tấn/ha; giá bán trung bình là: 13.080 đ/kg; chi phí trung bình là: 45.389.010 đ/ha; doanh thu trung bình là: 117.677.020 đ/ha; lợi nhuận trung bình là: 72.288.010 đ/ha; tỷ suất đầu tư/ha là: 2,05; tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư/ha: 1,15 và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu/ha là: 0,50. Qua kết quả chạy hồi quy tương quan thì lợi nhuận/ha bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi kinh nghiệm trồng xoài. Nhìn chung trồng xoài mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân ở TPCT, tuy nhiên trong quá trình sản xuất và tiêu thụ người dân gặp phải những khó khăn như: sâu bệnh, giá thành sản xuất cao, thiếu vốn, chất lượng sản phẩm kém và thương lái ép giá; điều này thực sự được khắc phục khi áp dụng hiệu quả các giải pháp về: vay vốn - tín dụng, giống cây trồng, tiến bộ khoa học - kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh, thị trường đầu vào - đầu ra cho sản phẩm. -8- MỤC LỤC --- --Trang Bìa .........................................................................................................................................i Trang phụ bìa ...................................................................................................................... ii Lời cam đoan...................................................................................................................... iii Xác nhận và nhận xét ..........................................................................................................iv Xác nhận và nhận xét của hội đồng chấm báo cáo luận văn ...............................................v Tiểu sử cá nhân ...................................................................................................................vi Lời cảm ơn ........................................................................................................................ vii Tóm lược .......................................................................................................................... viii Mục lục ...............................................................................................................................ix Danh sách bảng .................................................................................................................xiv Danh sách hình...................................................................................................................xv Danh mục chữ viết tắt .......................................................................................................xvi Chương 1 GIỚI THIỆU--------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU --------------------------------------------------------------- 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ------------------------------------------------------------------- 2 1.2.1 Mục tiêu chung............................................................................................................2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể............................................................................................................2 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU --------------------------------------------------------------------- 2 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU --------------------------------------------------------------------- 3 1.5 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ------------------------------------------------------------------- 4 1.6 KẾT QUẢ MONG ĐỢI ------------------------------------------------------------------------ 4 Chương 2 LƯỢC KHẢO TỔNG QUAN TÀI LIỆU ---------------------------------------- 5 -9- 2.1 Ý NGHĨA PHÁT TRIỂN, ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ --------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.1.1 Ý nghĩa việc phát triển cây ăn quả..............................................................................5 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật sản xuất cây ăn quả ........................................................6 2.2 GIỚI THIỆU VỀ CÂY XOÀI ----------------------------------------------------------------- 7 2.2.1 Nguồn gốc ...................................................................................................................7 2.2.2 Cộng dụng hữu ích từ cây xoài ...................................................................................7 2.3 TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ----------------------------------------------10 2.3.1 Tổng quan thành phố Cần Thơ .................................................................................10 2.3.1.1 Điều kiện tự nhiên.......................... .......................................................................10 2.3.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.......................................................11 2.3.2 Hiện trạng sản xuất và tiêu thụ cây ăn trái chính của thành phố Cần Thơ năm 2011....................................................................................................................................13 2.3.2.1 Bưởi Năm Roi ........................................................................................................14 2.3.2.2 Dâu Hạ Châu..........................................................................................................14 2.3.2.3 Xoài Cát Hòa Lộc ..................................................................................................15 2.3.2.4 Dừa.........................................................................................................................15 2.3.3 Định hướng phát triển cây ăn quả của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 20112015....................................................................................................................................15 2.4 KHÁI QUÁT SƠ LƯỢC VỀ HUYỆN PHONG ĐIỀN, HUYỆN THỚI LAI VÀ HUYỆN CỜ ĐỎ ------------------------------------------------------------------------------------18 2.4.1 Huyện Phong Điền ....................................................................................................18 2.4.1.1 Về kinh tế ...............................................................................................................18 2.4.1.2 Về xã hội ...............................................................................................................19 2.4.2. Huyện Thới Lai ........................................................................................................20 - 10 - 2.4.2.1 Dân số - lao động - việc làm ..................................................................................20 2.4.2.2 Nông nghiệp...........................................................................................................20 2.4.2.3 Công nghiệp ...........................................................................................................20 2.4.3 Huyện Cờ Đỏ ............................................................................................................21 2.4.3.1 Kinh tế....................................................................................................................21 2.4.3.2 Xã hội .....................................................................................................................22 2.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ----------22 Chương 3 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU -----------25 3.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ----------------------------------------------------------------------25 3.1.1 Các khái niệm cơ bản................................................................................................25 3.1.2 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất..........................................27 3.1.2.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất .........................................................27 3.1.2.2 Hệ thống chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất ..................................................................27 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU -----------------------------------------------------------28 3.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu và mẫu quan sát..............................................28 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu....................................................................................29 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu ..................................................................................29 3.2.3.1 Thống kê mô tả ......................................................................................................30 3.2.3.2 Phân tích chi phí - lợi ích (CBA) ...........................................................................30 3.2.3.3 Phân tích các chỉ tiêu kinh tế .................................................................................31 3.2.4.4 Phương pháp hồi quy tương quan ..........................................................................31 3.2.4.5 Phân tích ma trận SWOT .......................................................................................33 Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN -----------------------------------------------------34 4.1 TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÁC HỘ TRỒNG XOÀI ----------------------------------34 4.1.1 Tình hình chung của hộ trồng xoài được khảo sát....................................................34 - 11 - 4.1.1.1 Thông tin đáp viên .................................................................................................34 4.1.1.2 Hiện trạng sản xuất của nông hộ............................................................................35 4.1.1.3 Thông tin về tình hình tiêu thụ xoài.......................................................................44 4.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ TRỒNG XOÀI CỦA NÔNG HỘ NĂM 2010---------------------------------------------------------------------------------------------------44 4.2.1 Phân tích chi phí trồng xoài ......................................................................................44 4.2.2 Phân tích doanh thu trồng xoài .................................................................................46 4.2.3 Phân tích chi phí – lợi nhuận ....................................................................................47 4.2.4 Phân tích các chỉ tiêu kinh tế trong sản xuất xoài.....................................................47 4.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TRỒNG XOÀI CỦA NÔNG HỘ ----------------------------------------------------------------48 4.4 NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ XOÀI CỦA NÔNG HỘ ----------------------------------------50 4.5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TRỒNG XOÀI Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------------------------------------------------------------------------51 4.5.1 Giải pháp về vốn đầu tư ............................................................................................51 4.5.2 Giải pháp về kỹ thuật ................................................................................................51 4.5.2.1 Tăng chất lượng giống ...........................................................................................51 4.5.2.2 Phòng trừ sâu bệnh.................................................................................................52 4.5.2.3 Đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất........................................................52 4.5.3 Giải pháp về đầu vào - đầu ra cho sản phẩm ............................................................52 Chương 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ -----------------------------------------------------53 5.1 KẾT LUẬN ------------------------------------------------------------------------------------ 53 5.2 KIẾN NGHỊ-------------------------------------------------------------------------------------54 5.2.1 Đối với các cấp chính quyền.....................................................................................54 - 12 - 5.2.2 Đối với người sản xuất..............................................................................................54 TÀI LIỆU THAM KHẢO -----------------------------------------------------------------------55 PHỤ LỤC -------------------------------------------------------------------------------------------57 Phụ lục 1: Bảng kết quả chạy chương trình hồi quy tương quan các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận/ha ..................................................................................................................57 Phụ lục 2: Bảng câu hỏi phỏng vấn ...................................................................................58 - 13 - DANH SÁCH BẢNG --- Bảng 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 --- Tiêu đề Diện tích – sản xuất cây xoài phân theo quận huyện ở TPCT Tổng diện tích từng loại cây ăn trái chính ở TPCT dự kiến trồng trong giai đoạn 2011-2015 Diện tích các loại cây ăn quả huyện Phong Điền năm 2009 Cơ cấu mẫu điều tra của 3 huyện thuộc thành phố Cần Thơ Số thành viên/hộ và lao động chính/hộ Trình độ học vấn các thành viên Hiện trạng sử dụng đất Tên giống xoài trồng Cây, tuổi cây và năm thu hoạch Thiết kế mương, liếp trồng xoài Thời kì bón phân Sâu hại và biện pháp phòng trừ Bệnh hại và biện pháp phòng trừ Số lần tưới và chi phí bơm Biện pháp làm cỏ Hỗ trợ và tập huấn kỹ thuật Số tiền vay, lãi và thời gian vay Mục đích và nguồn vốn Phương pháp tiêu thụ xoài của nông hộ Chi phí trồng xoài của nông hộ Doanh thu trồng xoài trong năm Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất xoài Các chỉ tiêu kinh tế đánh giá trong sản xuất xoài Tích lũy tài chính năm 2010 của gia đình nông hộ Các yếu tố ảnh hưởng tới tổng sản lượng mô hình sản xuất xoài Phân tích SWOT đối với việc sản xuất và tiêu thụ xoài - 14 - Trang 9 17 19 29 35 35 36 37 37 38 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 47 48 49 50 DANH SÁCH HÌNH --- Hình 4.1 4.2 4.3 4.4 --- Tiêu đề Dạng vườn canh tác xoài của nông hộ Số lần làm cỏ vườn xoài của nông hộ Tình hình vay vốn của nông hộ Chi phí sản xuất xoài trong năm của nông hộ - 15 - Trang 36 41 43 46 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT --- --- ĐBSCL Đồng Bằng Sông Cửu Long CAQ Cây ăn quả HQKT Hiệu quả kinh tế BVTV Bảo vệ thực vật NN & PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ECBA Phương pháp phân tích kinh tế chi phi lợi ích (Economic Cost Benefic Analysis) CVM Phương pháp định giá ngẫu nhiên (The contingent Valuation Method) CBA Phân tích chi phí lợi ích (Cost benifit analysis) ANOVA Phân tích phương sai PRA Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia. Bộ LĐ - TB - XH Bộ lao động thương binh và xã hội TPCT Thành phố Cần Thơ ĐHCT Đại học Cần Thơ UBND Ủy ban nhân dân CNH - HĐH Công nghiệp hóa - hiện đại hóa VAT Thuế giá trị gia tăng (Value Added Tax) WTO Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization) - 16 - Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trái cây là một mặt hàng chiếm vị trí kinh tế đáng kể trong thu nhập sản phẩm nông nghiệp. Theo Vũ Công Hậu (2000), khẳng định rằng: “Trồng cây ăn quả có hiệu quả kinh tế lớn hơn so với trồng nhiều cây khác. Một số công trình điều tra cho thấy thu nhập về cây ăn quả gấp 2 - 4 lần so với lúa trên cùng một đơn vị diện tích. Chính vì hiệu quả kinh tế cao nên phong trào trồng CAQ đang lên mạnh và có xu hướng kéo dài khi tình hình kinh tế ngày càng được cải thiện, và vấn đề an toàn lương thực đã được đảm bảo”. Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) thì cây ăn quả được xem là cây trồng chủ lực thứ 2 sau cây lúa. Theo Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp Miền Nam (2010) thì: “ ĐBSCL hiện có gần 300.000 ha cây ăn trái, sản lượng khoảng gần 3 triệu tấn, chiếm từ 35,5% - 38% về diện tích và trên 40% tổng sản lượng trái cây cả nước. Tổng lượng giống cây ăn quả (CAQ) các tỉnh ĐBSCL sản xuất bình quân trong vài năm gần đây vào khoảng 26 - 27 triệu cây/năm. Số lượng giống CAQ này được lưu thông khắp cả nước kể cả sang một số nước láng giềng. Bên cạnh đó sự phát triển ngành trồng CAQ thường kéo theo sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến và du lịch vườn sinh thái”. Cần Thơ là vùng đất được xem là vị trí trung tâm kinh tế ở ĐBSCL, không chỉ nổi tiếng là vựa lúa mà còn đa dạng các loại cây trái. Cần Thơ cũng như các tỉnh ở miền Tây Nam Bộ có nhiều yếu tố tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển ngành trồng CAQ như: đất đai phù sa màu mỡ, khí hậu nhiệt đới gió mùa, sông ngòi chằng chịt, nguồn nước ngọt quanh năm... Trong các loại cây được trồng thì cây xoài được xem là CAQ của người nghèo và là “vua” của các loại trái cây, vốn được trồng lâu đời ở Cần Thơ nói riêng cũng như vùng ĐBSCL nói chung nên rất gần rũi với nhà vườn vùng sông nước; bên cạnh đó cây xoài là loại cây dễ trồng, thơm ngon nên được nhiều người tiêu dùng ưu chuộng vì thế mà nó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn các CAQ khác. - 17 - Hiện nay, người dân làm vườn ở thành phố Cần Thơ đã và đang chú trọng phát triển trồng các giống xoài (xoài Cát Hòa Lộc, xoài Thơm, xoài Chu, xoài Bưởi, xoài Thanh Ca…) và xu hướng ngày càng mở rộng diện tích trồng nhằm phát huy tính hàng hóa của sản phẩm này trên thị trường trong và ngoài nước. Vì thế để thấy được hiệu quả kinh tế cũng như vai trò của cây xoài đã góp phần vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đồng thời nâng cao thu nhập cho nông dân trồng xoài trong những năm gần đây, thì đề tài:“ Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình trồng xoài ở thành phố Cần Thơ” được lựa chọn nghiên cứu. Nhằm đưa ra cái nhìn khái quát về hiện trạng trồng, hiệu quả kinh tế và các định hướng phát triển bền vững trong tương lai giúp cải thiện sinh kế người dân trên mảnh đất trồng xoài. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích thực trạng về hiệu quả kinh tế của cây xoài đồng thời xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư trồng xoài. Từ kết quả phân tích đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tăng thu nhập và cải thiện sinh kế của người nông dân trồng xoài ở thành phố Cần Thơ. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Phân tích và đánh giá thực trạng sản xuất xoài của nông hộ ở thành phố Cần Thơ. - Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất xoài của nông hộ. - Phân tích các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư trồng xoài của nông hộ. - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất trồng xoài. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Hiện trạng sản xuất và hiệu quả kinh tế cây xoài ở thành phố Cần Thơ như thế nào? - Các yếu tố gì đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong đầu tư trồng xoài? - Kỹ thuật, chính sách và thị trường tiêu thụ ảnh hưởng đến sản xuất xoài như thế nào? - Có những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức nào tác động đến sản xuất và tiêu thụ xoài ? - 18 - - Biện pháp nào góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập của người dân trồng xoài? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Địa điểm nghiên cứu Thu thập số liệu của hộ trồng xoài ở xã Giai Xuân và Thị Trấn Phong Điền (huyện Phong Điền), xã Thới Thạnh và xã Tân Thạnh (huyện Thới Lai), xã Thới Hưng và xã Thạnh Phú (huyện Cờ Đỏ) thuộc thành phố Cần Thơ. Địa điểm nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu Bản đồ hành chính thành phố Cần Thơ Thời gian - Thời gian thực hiện: từ tháng 03/2011 đến tháng 11/2011. Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: hộ nông dân trồng xoài trong vùng nghiên cứu. Trong đó chọn 50 hộ nông dân trồng xoài ở 3 huyện: Phong Điền, Thới Lai và Cờ Đỏ. - Nội dung nghiên cứu: nghiên cứu về hoạt động trồng xoài và phân tích hiệu quả kinh tế của hộ trồng xoài ở thành phố Cần Thơ. - 19 - 1.5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Phân tích và đánh giá hiện trạng sản xuất xoài của nông hộ trong vùng nghiên cứu năm 2010 về trình độ học vấn, diện tích đất và kinh nghiệm sản xuất, lao động, nguồn vốn, kỹ thuật trồng, nguyên vật liệu (giống, phân bón, thuốc BVTV,…), năng suất, giá cả và thị trường tiêu thụ xoài thương phẩm của nông hộ. - Phân tích hiệu quả kinh tế của hộ trồng xoài: phân tích chi phí, doanh thu, lợi nhuận, phân tích tỷ suất đầu tư, lợi nhuận trên vốn đầu tư và lợi nhuận trên doanh thu. Từ đó đánh giá hiệu quả kinh tế cây xoài của hộ trồng xoài. - Phân tích các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư (diện tích đất canh tác, kinh nghiệm trong sản xuất, trình độ học vấn nông hộ, lao động,…) trong sản xuất cây xoài của nông hộ. - Đề xuất các giải pháp để phát triển sản xuất xoài hiệu quả như: giảm chi phí, tăng năng suất và chất lượng, nâng cao lợi nhuận nhằm tăng thu nhập cho người dân trồng xoài và đảm bảo sản xuất bền vững mang lại hiệu quả kinh tế cao. 1.6. KẾT QUẢ MONG ĐỢI - Sau khi đánh giá thực trạng và phân tích hiệu quả kinh tế của hộ trồng xoài ở thành phố Cần Thơ đã góp phần hệ thống hoá về cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế ngành trồng xoài; đồng thời phân tích, đánh giá được hiện trạng sản xuất và các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư trong sản xuất xoài. Xác định được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất từ đó tìm ra biện pháp khắc phục đưa ra định hướng bền vững nhằm đem lại hiệu quả đầu tư tốt nhất tăng thu nhập cho người nông dân trồng xoài. - Bên cạnh đó kết quả nghiên cứu của đề tài là công trình khoa học có ý nghĩa lớn sẽ giúp cho các cơ quan chức năng ở địa phương có cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho người dân an tâm sản xuất đạt hiệu quả cao và bền vững; góp phần vào việc xây dựng và định hướng các dự án quy hoạch và phát triển cây xoài sau này của TPCT. Bên cạnh đó đề tài còn giúp cho các nhà nghiên cứu có tư liệu tham khảo làm cơ sở để phân tích hiệu quả các giống cây trồng khác. Ngoài ra kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu khuyến nông có ích cho nông dân trong sản xuất xoài đạt hiệu quả kinh tế cao. - 20 -
- Xem thêm -