Phân tích hiện trạng khai thác và các giải pháp nâng cao lưu lượng giếng tầng mioxen hạ vòm bắc mỏ bạch hổ

  • Số trang: 132 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 2
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu