Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn sinh tổng hợp enzyme collagenase từ mắm cá trèn, mắm cá tra

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 12 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu