Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn phân giải keratin từ chất thải lõ giết mổ bõ thuộc tỉnh vĩnh long

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 164 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu