Phân lập và tuyển chọn một số dõng nấm có khả năng sản xuất chitosan

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 21 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu