Phân lập và tuyển chọn một số chủng xạ khuẩn sinh kháng sinh từ vùng rễ cây ngải cứu (kl06024)

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 8696 tài liệu