Phân lập và tuyển chọn các chủng bacillus kháng vibrio gây bệnh trên tôm sú (penaeus monodon)

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 7 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu