Phân lập và thiết kế vector ức chế biểu hiện gen mã hóa enzyme invertase (fructofuranosidase) nhằm tăng trữ lượng sucrose ở cây mía

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 19 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Đã đăng 6896 tài liệu