Phân lập và nhận diện một số dòng vi khuẩn có khả năng phân hủy tinh bột từ nƣớc thải lò bún lệ châu, thành phố sóc trăng

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 7 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu