Phân lập và khảo sát khả năng phân giải cellulose trên rơm rạ của vi khuẩntrong ruột mối ở vĩnh long và trà vinh

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 12 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15930 tài liệu