Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu vi khuẩn lactic sinh axit lactic cao từ thực phẩm lên men truyền thống (kl06030)

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 102 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 8577 tài liệu